Rekonštrukcia sochy sv. Katariny Alexandrijskej z kostola a klaštora sv. Kataríny v Dechticiach.

Pôvodná kamenná socha stála na hlavnom oltári v kostole sv. Kataríny v Dechticiach. Socha bola objavená počas archeologického výskumu v roku 2004 v presbitériu kostola. Vymodelovaná socha bola vytvorená na základe fotografií nájdeného torza sochy.

Vizualizácie rekonštrukcie zrúcaniny kostola a kláštora sv. kataríny pre občianske združenie Katarínka

Vizualizácie boli použité na vytvorenie informačnej tabuli v areáli kláštora.

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj propagačné video. Pozrieť si ho môžete na https://www.youtube.com/watch?v=R91BNS6s93A

Vizualizácie výtavných stánkov vo firme Ecco systéM